Bollnäs kommun har tecknat avtal med Centric Care

Bollnäs kommun har genom upphandling valt Centric Care som leverantör av bemanningstjänster gällande sjuksköterskor inför sommaren och hösten 2018.

Avtalsperioden som inleddes i mars sträcker sig året ut och gäller leverans av sjuksköterskor inom hemsjukvård, särskilt boende och ordinärt boende till Bollnäs kommun.

Som avtalsleverantör har Centric Care nu stora möjligheter att erbjuda attraktiva uppdrag för sjuksköterskor i hjärtat av Hälsingland.

– Var och ett av de ramavtal som vi tilldelas är ett kvitto på att Centric Care har ett gott rykte och levererar det våra kunder efterfrågar, säger Karin Made konsultchef/regionsansvarig.

Vidare berättar hon om hur den stora mängden ramavtal som bolaget tecknat innebär en möjlighet att erbjuda sjuksköterskorna ännu fler långa uppdrag.

– Vi har ramavtal med många landsting, kommuner och privata aktörer. Därför finns det också väldigt många valmöjligheter för våra sjuksköterskor, säger Karin

 

Är du intresserad av uppdrag i Bollnäs? Kontakta Karin på +46 733 621 889 eller karin.made@centric.eu  så berättar hon mer.

Läs också