Fastanställd bemanningssjuksköterska hos Centric Care

Genom att kombinera tryggheten hos en ”traditionell” anställning med friheten hos ett bemanningsföretag ger Centric Care sina sjuksköterskor det bästa av två världar. Nu vill företaget få fler sjuksköterskor att förstå att de inte längre behöver välja mellan frihet och trygghet.

– Den stora flexibiliteten är en enorm vinst för många sjuksköterskor, säger konsultchefen Hanna Löfbom.

Bemanningssjuksköterskor spelar i dag en avgörande roll för att få verksamheten att fungera för landets kommuner och landsting. Men trots det växande behovet och de stora fördelarna med att arbeta som bemanningssjuksköterska finns det fortfarande många missuppfattningar kring yrket.

– Det vi märker är att det finns många sjuksköterskor som inte riktigt vågar ta steget till bemanning. De kanske är nyfikna, har hört mycket om det och pratat med kollegor men de är osäkra på vad det innebär, säger Karin Made, regionsansvarig på Centric Care i Stockholm.

Den vanligaste missuppfattningen som Karin Made och hennes kollegor hör om arbetet som bemanningssjuksköterska är att det innebär en större otrygghet än en traditionell anställning. På Centric Care har man därför satsat hårt på att erbjuda en anställningsform som ska känns lika trygg som en fastanställning hos landstinget.

Samma förmåner men större frihet

En fastanställd bemanningssjuksköterska hos Centric Care har därför samma trygghet och förmåner som vid en traditionell anställning. Förutom kollektivavtal (med tillhörande tjänstepension, försäkringar, semesterersättning och OB-tillägg) erbjuds sjuksköterskorna dessutom ekonomisk ersättning för kompetensutveckling, HLR-repetitioner, ett unikt friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr/år och en personlig kontaktperson.

Enligt Karin Made är den här tryggheten viktig för många sjuksköterskor. När den dessutom kan slås ihop med flexibiliteten som ett bemanningsföretag kan erbjuda blir det därför en svårslagen kombination.

– Vi har ramavtal med många landsting, kommuner och privata kunder. Därför finns det också väldigt många valmöjligheter för våra sjuksköterskor, både rent geografiskt och olika typer av uppdrag. Vi försöker dessutom låta sjuksköterskorna styra hur de vill jobba i mesta mjöliga mån. Om det är någon som kanske bara vill jobba 80 procent, inte vill jobba natt eller bara vill jobba natt, då finns här en möjlighet att få till ett sådant upplägg.

Personlig kontakt viktigt

En annan vanlig missuppfattning som Centric Care försöker motverka är att bemanningssjuksköterskor hela tiden flyttas runt mellan olika uppdrag. Enligt Hanna Löfbom, konsultchef på Centric Care, finns det visserligen de som föredrar att ta många kortare uppdrag, men samtidigt finns det också möjlighet att arbeta i flera år för samma uppdragsgivare.

Oavsett vilken typ av uppdrag påpekar Hanna Löfbom också att Centric Care alltid lägger stort fokus vid att deras sjuksköterskor ska känna att de är en del av ett sammanhang. Därför lägger företaget mycket energi vid att ha en nära och personlig kontakt med alla sjuksköterskor, och att få dem att känna sig som en del i ett lag.

– Vi jobbar jättemycket med den här personliga kontakten och vi värnar verkligen om att vi ska lära känna våra konsulter och ha en god kontakt under hela uppdragstiden. Det får vi också återkoppling på av många sjuksköterskor, att det uppskattas och att folk känner att även om de arbetar på olika arbetsplatser så känner de en tillhörighet med Centric Care, säger Hanna Löfbom.

 

Läs också