Fysio- och arbetsterapeuter till Uppsala Kommun

Kompetensföretaget Centric Care har skrivit ett avtal rörande konsultförmedling med Uppsala Kommun. Avtalet avser bemanning av fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Centric Care inleder i februari 2019 ett samarbete med Uppsala Kommun avseende leverans av arbetsterapeuter och fysioterapeuter för bland annat aktivitets- och funktionsbedömningar, behandling och uppföljning.

Ramavtalen har en inledande avtalstid på 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år. Centric Care är högt placerade i leverantörsrangordningen.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Uppsala Kommun valt Centric Care som en av de upphandlande leverantörerna, säger Anna Hammarberg, konsultchef på Centric Care. Vi är väl rustade för att möta de behov Uppsala kommun kan komma att ha under avtalsperioden.

Centric Care ser ett ökat behov gällande inhyrning av yrkesgruppen fysioterapeuter respektive arbetsterapeuter på flera håll i landet.

– Det är jätteroligt att vi under 2019 kommer att kunna möta det intresse arbetsterapeuter och fysioterapeuter visat för att jobba som konsult hos våra kunder, säger Anna Hammarberg

Är du fysioterapeut eller arbetsterapeut och vill veta mer om uppdrag för Centric Care? Kontakta Anna Hammarberg för mer information.

Läs också