Region Skåne väljer Centric Care som leverantör av medicinska sekreterare

Centric Care har skrivit avtal rörande konsultförmedling med Region Skåne. Avtalet omfattar uthyrning av medicinska sekreterare till regionens verksamhet.

Avtalet, som började gälla i oktober, är på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Region Skåne har upphandlat ett nytt ramavtal gällande förmedling av medicinska sekreterare. Centric Care har tidigare levererat till Region Skåne men då via direktavtal på kortare perioder.

– Vi är mycket stolta över att Region Skåne genom det nya ramavtalet väljer Centric Care som leverantör. Avtalet visar att vi genom tidigare samarbeten visat en god leveransförmåga, säger Cathrine Lyrbring, Regionchef Centric Care

Centric Care är en av de ledande aktörerna när det kommer till kompetensförsörjning av personal inom hälso – och sjukvården. Företaget har ett stort antal ramavtal över hela landet vilket i sin tur ger ett stabilt inflöde av kompetenta konsulter.

– Kontinuitet är viktigt för oss, våra kunder och våra konsulter. Vår målsättning är därför att i möjligaste mån erbjuda våra kunder medicinska sekreterare som redan är bekanta med arbetsplatsen. Vi ser fram mot att fortsätta det redan fina samarbetet med Region Skåne under denna avtalsperiod, säger konsultchef Malin Engström

Läs också