Vi kräver tjänstepension för alla sjuksköterskor inom vårdbemanning

Vi kräver tjänstepension för alla sjuksköterskor inom
vårdbemanning

16 000 kr per anställd. Så lite avsätts för majoriteten av den inhyrda personalen inom
vården i tjänstepension varje år. Idag har endast 1 av 3 bemanningsföretag inom vården
kollektivavtal, vilket innebär att ett stort antal av landets sjuksköterskor står inför en
otrygg framtid. Det vill vi ändra på.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har påbörjat en nationell upphandling av inhyrd
personal inom vården. De konstaterar – som de flesta andra branscher och sektorer – att
behovet av inhyrd kompetens i tillägg till den ordinarie är nödvändig för en långsiktig och
hållbar vård. Målet med upphandlingen är att regionerna ska få bättre kontroll över inköpen
och säkerställa kompetensnivå, leveranssäkerhet och kostnadsnivåer. Vi vill att SKR tar ännu
en faktor i beaktning: Goda arbetsvillkor för den största gruppen inhyrd personal –
sjuksköterskorna.

Vi bemanningsföretag som är anslutna till kollektivavtal avsätter i snitt 7,1% av lönen i
tjänstepension varje månad. För icke kollektivanslutna ligger samma avsättning på 1,7 %. I
faktiska summor innebär det att vi som är anslutna betalar ut i snitt 60 000 kronor per anställd
varje år – medan de utan kollektivavtal endast betalar ut 16 000 kronor. Det är en skillnad på
44 000 kronor.

Nu kräver vi att alla sjuksköterskor som jobbar inom vårdbemanning framåt ska omfattas av
kollektivavtal. Vi står upp för sjuksköterskornas trygghet och vill att
vårdbemanningsbranschen ska göra en gemensam kraftansträngning för att kollektivavtal
ska bli standard. Vi anser att alla vi företag som i dagsläget har kollektivavtal har ett stort
ansvar i att vara goda förebilder gentemot branschen – ett ansvar som vi mer än gärna tar.
Nu vill vi att resten följer efter.

Vi kräver att SKR tar sitt ansvar och i sin nationella upphandling tar med en kravställan på att
alla leverantörer av vårdpersonal ska avsätta tjänstepension enligt kollektivavtalets nivåer.
Genom att kräva att samtliga vårdbemanningsföretag som handlas upp av regionerna ska
vara anslutna till kollektivavtal kan vi skapa en tryggare bransch – för alla. Dagens
sjuksköterskor ska inte behöva bli morgondagens fattigpensionärer.

Krister Widström, Koncernchef, Dedicare
Malin Lindley Nord, VD, Sens Care
Per Christian Johansen, VD, Centric Care
Maria Berglind, Affärsområdeschef sjuksköterskor, Dedicare
Karin Made, Sverigechef, Centric Care

Läs också