Redegjørelse etter åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Innledning

Lov om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft den 1. juli 20221. Loven skal ivareta økte forventninger om virksomheters ansvarlighet knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt forbrukerens krav til informasjon om virksomhetens forretningsforbindelser.

Aktsomhetsvurderingen er et viktig verktøy for å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter eller negativ påvirkning på miljø og klima. Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter2 og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv3.

Les mer her for mer informasjon om redegjørelse etter åpenhetsloven– Care AS: https://centriccare.eu/wp-content/uploads/2023/08/Redegjorelse-Apenhetsloven-2023.pdf

 

Likestillingsredegjørelse – Care AS

Centric Care jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
og kombinasjoner av disse grunnlagene. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Les mer her for Likestillingsredegjørelse – Care AS: Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling (se vedlegg nr.1)

Kartlegging av faktisk tilstand for kjønnslikestilling: Del 2:Kartlegging av faktisk tilstand for kjønnslikestilling.

 

 

 

 

 

 

 

Intensivsykepleiere opplev Norge sommer 2023 og få en flott sommerbonus

Intensivsykepleiere opplev Norge i sommer med Centric Care.

Vi tilbyr deg flott sommerbonus og ekstra bonus hvis du signerer jobb oppdrag før 1.mars 2022.
Vi gir deg fleksibilitet og frihet, god lønn, dekker din reise og bolig, pensjon og forsikring.

Nå kan du kombinere jobb og opplevelser i vakre Norge, sommer 2022.

Nå søker Centric Care etter flere dyktige og engasjerte intensivsykepleiere med erfaring fra intensiv og overvåkningsavdelinger til oppdrag sommer 2022. Centric Care har mange spennende oppdrag ved forskjellige sykehus i Norge.
Oppleve Nord Norge, Østlandet eller Sørlandet i sommer gjennom Centric Care.

Du bestemmer selv hvor lenge og hvor du tar oppdrag.
Ønsker du å vite mer om de ulike oppdragene og hva vi kan tilby ta gjerne kontakt på telefon eller mail.

Hos oss får du:

 • Gode lønnsbetingelser og sommerbonus
 • Ekstra bonus hvis du signerer før 1.mars
 • Overtid etter 35,5 timer.
 • Gratis reise og bolig. Vi ordner alt for deg.
 • Frihet til å jobbe når og hvor mye du vil.
 • Spennende oppdrag tilpasset dine ønsker og kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning og forsikring
 • Personlig og tett oppfølging av kunderådgiverne som selv er intensivsykepleiere.
 • Rabatt på Norges største treningssenter SATS Elixia

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Spesialsykepleier med minimum 2 års erfaring.
 • Fordel med Metavision og Dips erfaring
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig
 • Selvstendig og fleksibel
 • Trygg på egen kompetanse og engasjert

Er du nysgjerrig og ønsker mer informasjon?

Ta kontakt med Inghild Ytrebø på tlf. +47 45 72 57 76 eller  inghild.ytrebo@centric.eu