Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsvurdering

Gjennomføring av aktsomhetsvurdering ble i 2022 et lovkrav i Norge gjennom Åpenhetsloven. Formålet med loven er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Aktsomhetsvurderingen er et viktig verktøy for å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter eller negativ påvirkning på miljø og klima. Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (regjeringen.no))

I året som kommer vil Centric jobbe for å gjennomføre en større aktsomhetsvurdering. Eksisterende retningslinjer i Centric vedr. menneskerettigheter og arbeidsforhold skal gjennomgås og oppdateres i tråd med åpenhetslovens krav. Vi vil i dette arbeidet kartlegge og evaluere eventuell negativ påvirkning ut fra egen virksomhet samt våre forretningsforbindelser, og iverksette planer og tiltak dersom vi finner dette nødvendig.

Centric sitt styre og ledergruppen er ansvarlig for beslutninger knyttet til økonomiske, miljømessige og sosiale temaer.

Sertifiseringer

I Centric har vi et dokumentert ledelse- og miljøstyringssystem sertifisert ihht. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og disse systemene omfatter våre tjenesteleveranser som rekruttering og utleie av personell, konsultentformidling samt IT-tjenester og konsultvirksomhet. Oppfølgingen av disse systemene gir oss økt bevissthet rundt og sikrer at Centric har en god og bærekraftig forretningspraksis.

Krav til leverandører og samarbeidspartnere

Tett samarbeid og dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere er en viktig del av rammeverket for aktsomhetsvurderinger. Vi jobber systematisk for å innhente innspill fra, og involvere, våre leverandører og samarbeidspartnere, og forventer at de arbeider målrettet og systematisk for å dekke grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Resultat

Centric har foreløpig ikke kjennskap til negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Intensivsykepleiere opplev Norge sommer 2023 og få en flott sommerbonus

Intensivsykepleiere opplev Norge i sommer med Centric Care.

Vi tilbyr deg flott sommerbonus og ekstra bonus hvis du signerer jobb oppdrag før 1.mars 2022.
Vi gir deg fleksibilitet og frihet, god lønn, dekker din reise og bolig, pensjon og forsikring.

Nå kan du kombinere jobb og opplevelser i vakre Norge, sommer 2022.

Nå søker Centric Care etter flere dyktige og engasjerte intensivsykepleiere med erfaring fra intensiv og overvåkningsavdelinger til oppdrag sommer 2022. Centric Care har mange spennende oppdrag ved forskjellige sykehus i Norge.
Oppleve Nord Norge, Østlandet eller Sørlandet i sommer gjennom Centric Care.

Du bestemmer selv hvor lenge og hvor du tar oppdrag.
Ønsker du å vite mer om de ulike oppdragene og hva vi kan tilby ta gjerne kontakt på telefon eller mail.

Hos oss får du:

 • Gode lønnsbetingelser og sommerbonus
 • Ekstra bonus hvis du signerer før 1.mars
 • Overtid etter 35,5 timer.
 • Gratis reise og bolig. Vi ordner alt for deg.
 • Frihet til å jobbe når og hvor mye du vil.
 • Spennende oppdrag tilpasset dine ønsker og kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning og forsikring
 • Personlig og tett oppfølging av kunderådgiverne som selv er intensivsykepleiere.
 • Rabatt på Norges største treningssenter SATS Elixia

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Spesialsykepleier med minimum 2 års erfaring.
 • Fordel med Metavision og Dips erfaring
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig
 • Selvstendig og fleksibel
 • Trygg på egen kompetanse og engasjert

Er du nysgjerrig og ønsker mer informasjon?

Ta kontakt med Inghild Ytrebø på tlf. +47 45 72 57 76 eller  inghild.ytrebo@centric.eu

Employee Information

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:9:”employees”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:6:{i:0;s:9:”permalink”;i:1;s:11:”the_content”;i:2;s:7:”excerpt”;i:3;s:10:”discussion”;i:4;s:8:”comments”;i:5;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

Language redirects

a:9:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:12:”options_page”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:30:”acf-options-language-redirects”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;b:0;s:8:”modified”;i:1509532454;}

Link to profession

a:9:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:4:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:4:”page”;}i:1;a:3:{s:5:”param”;s:9:”page_type”;s:8:”operator”;s:2:”!=”;s:5:”value”;s:10:”front_page”;}i:2;a:3:{s:5:”param”;s:9:”page_type”;s:8:”operator”;s:2:”!=”;s:5:”value”;s:10:”posts_page”;}i:3;a:3:{s:5:”param”;s:9:”page_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:5:”child”;}}}s:8:”position”;s:4:”side”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;b:0;s:8:”modified”;i:1494318766;}

Professions

a:9:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:19:”tpl-professions.php”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;b:0;s:8:”modified”;i:1493370109;}

Redirect page

a:9:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:16:”tpl-redirect.php”;}}}s:8:”position”;s:15:”acf_after_title”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:15:{i:0;s:9:”permalink”;i:1;s:11:”the_content”;i:2;s:7:”excerpt”;i:3;s:13:”custom_fields”;i:4;s:10:”discussion”;i:5;s:8:”comments”;i:6;s:9:”revisions”;i:7;s:4:”slug”;i:8;s:6:”author”;i:9;s:6:”format”;i:10;s:15:”page_attributes”;i:11;s:14:”featured_image”;i:12;s:10:”categories”;i:13;s:4:”tags”;i:14;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;b:0;s:8:”modified”;i:1507193758;}

Site theme

a:9:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:4:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:4:”page”;}i:1;a:3:{s:5:”param”;s:9:”page_type”;s:8:”operator”;s:2:”!=”;s:5:”value”;s:10:”front_page”;}i:2;a:3:{s:5:”param”;s:4:”page”;s:8:”operator”;s:2:”!=”;s:5:”value”;s:2:”15″;}i:3;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”!=”;s:5:”value”;s:4:”post”;}}}s:8:”position”;s:4:”side”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;b:0;s:8:”modified”;i:1494579773;}

Staff

a:9:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:5:”staff”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;b:0;s:8:”modified”;i:1507890754;}