Hyr en barnmorska

Att hyra in barnmorskor via bemanningsföretag är ett snabbt och säkert sätt att fylla luckor i schemat när ordinarie personal inte är många nog.

Personlig barnmorskebemanning

Att hyra in en barnmorska från Centric Care är ett effektivt och tryggt sätt att hantera personalbristen och upprätthålla en hög  patientsäkerhet. Våra konsulter är erfarna barnmorskor som är anpassningsbara och effektiva.

Tillgänglighet dygnet runt

När du har ett personalbehov att fylla kontaktar du Centric Care. Du kommer att få en egen kontaktperson som dedikerar sin tid åt att hitta de bästa lösningarna på de utmaningar din verksamhet står inför.  Vi finns här, redo att stötta din verksamhet med kompetenta barnmorskor , när du behöver det.