Hyr en läkare

Hyrläkare, stafettläkare eller resursläkare. Kärt barn har många namn. För oss är det viktiga är att du som kund får den hjälp du behöver.

Trygg läkarbemanning

Centric Care har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och har lång erfarenhet av läkarbemanning. Alla våra läkare har genomgått vår noggranna urvalsprocess som är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. De har fina referenser från tidigare anställningar och behörighet inom yrket.

Specialiserade på hyrläkare

Vi har konsultchefer med stor branscherfarenhet som är specialiserade på bemanning av så kallade resursläkare eller hyrläkare. Från våra kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö arbetar vi med rikstäckande läkarbemanning. Som kund hos oss får du en egen kontaktperson som kommer att jobba dedikerat med ditt behov av resursläkare. Våra konsultchefer har hög kompetens och gedigen erfarenhet vilket gör att de förstår dina behov och kan leverera rätt läkare eller specialistläkare till rätt plats.