Hyr en psykolog

Centric Care är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag inom häslo- och sjukvård och har de bästa lösningarna för dig som vill hyra en psykolog.

Ansvarsfull psykologbemanning

Behovet av psykologer ökar i samhället och därför lägger vi på Centric Care stort fokus på bemanning av just psykologer. Vi finner rätt person till dig oavsett om du behöver en psykolog till långvariga uppdrag eller tillfällig förstärkning.

Vi har psykologer som är kunniga på utredningar, psykologiskt behandlingsarbete, konsultation och handledning. I de fall där testmaterial krävs tillhandahålls det självklart av Centric Care om inte verksamheten själv har tillgång till sådant. Som kund kan du känna dig trygg med att vi alltid levererar utifrån dina behov.

Centric Care hyr ut psykologer till bl.a. BUP-mottagningar, barn-och ungdomshabilitering, behandlingshem, primärvård, elevhälsoteam, förskolor och grundskolor runt om i landet.  Vi erbjuder våra kunder möjligheten att hyra en och samma psykolog under hela uppdragsperioden. Självklart tar vi alltid fullt ansvar för att en noggrann bakgrundskontroll är genomförd.