Kvalitativ och långsiktig bemanning

Centric Care är specialiserade på bemanning av sjuksköterskor, psykologer, medicinska sekreterare och övrig vårdpersonal sedan år 2000.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Centric Cares affärsidé är att erbjuda de bästa lösningarna för tillfällig och fast bemanning  av kompetenskrävande tjänster till privat och offentlig hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete. Vi har ramavtal gällande bemanningstjänster till flertalet landsting, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter.

Varför Centric Care?

Centric Care gör din bemanning enklare. Vi finns här när du behöver oss – vid arbetstoppar, vårdköer eller under rekryteringsperioder. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och är stolta över att vara ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag. Viktigt för oss är att du som kund skall känna dig trygg med oss som leverantör. Vi är auktoriserade genom medlemskap i Almega, Kompetensföretagen.

Kvalitet genom hela processen

Genom hög intern kompetens och noggrann rekryteringsprocess vill vi bidra till den bästa kvaliteten inom vård och socialt arbete. Som kund skall du alltid känna dig säker på att vi levererar kompetenta och flexibla konsulter utifrån dina behov.

  • Hög intern kompetens. Centric Care har kundansvariga med god kunskap om bemanningsbranschen, personalplanering, hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Flertalet av dem är i tillägg legitimerade inom ett vårdyrke.
  • Kundkännedom. Vi besöker din verksamhet både före och under vårt samarbete.
  • Uppföljning. Noggrann och tät uppföljning av kunder och konsulter.
  • Personlig kontakt. Hos Centric Care får du en egen kontaktperson som känner till din verksamhet och era behov.
  • Kontinuitet. Centric Care har ett gott rykte och ett stabilt inflöde av duktiga, engagerade konsulter. Det ger oss möjlighet att leverera utefter kompetens och kontinuitet.