Vårt erbjudande

Centric Care har bemanningslösningen för just din verksamhet. Oavsett om du behöver fylla vakanta platser under kortare eller längre perioder eller behöver hjälp med totalbemanning. Vi erbjuder framförallt sjuksköterskor, psykologer, medicinska sekreterare och undersköterskor.

Vi lär känna din verksamhet

Centric Care har ett gott  rykte och ett stabilt inflöde av duktiga och engagerade konsulter. Det ger oss möjlighet att leverera utefter kompetens och kontinuitet.  För oss är det viktigt att känna till din verksamhet för att snabbt kunna bemanna med rätt kompetens.