Totalbemanning

Centric Care har lång erfarenhet av totalbemanning i Sverige och Norge. Vi tar det fulla ansvaret för personal och bemanning.

Vi skräddarsyr din totalbemanning

Centric Care har stor erfarenhet av att bemanna hela avdelningar eller delar av en verksamhet. Totalbemanning är en annan form av samarbete än de traditionella bemanningslösningarna där vi tar totalansvar för er bemanning dygnet runt. Vi har varit verksamma sedan 2000 och har en gedigen bas av sjuksköterskor och undersköterskor i hela landet. Du får en egen kontaktperson som känner till din verksamhet och tar fram en bemanningslösning anpassad efter era behov.

Bemanning av hela avdelningar

Centric Care har lång erfarenhet av att med kort varsel öppna upp beredskapsavdelningar och bemanna dessa med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, chefer och medicinska sekreterare. Vi tar totalansvar för bemanningen när en klinik har överbeläggningar eller behov av tillfälliga vårdplatser.

Personspecifik vård

I varje kommun finns personer som behöver extra stöd och tillsyn dygnet runt. Detta är resurskrävande och kan ibland vara svårt att få ihop schemamässigt. Centric Care har erfarenhet av att gå in som en samarbetspartner till kommuner, i både Sverige och Norge, ta totalansvar för bemanningen och avlasta verksamheten.

Kvalitetscertifierad urvalsprocess

Vår rekryteringsprocess är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och garanterar dig enbart behörig personal med gedigen erfarenhet. Genom att låta Centric Care ansvara för bemanningen får ni en kostnadseffektiv lösning som garanterar att ni alltid har tillgång till den personal ni behöver.