Traditionell bemanning

Centric Care erbjuder de bästa lösningarna för tillfällig och fast bemanning av kompetenskrävande tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete.
Hos oss finns en sjuksköterska, psykolog, medicinsk sekreterare eller läkare att hyra när du behöver det.

Hyr bemanningspersonal på lång eller kort sikt

Det ställs tuffa krav på skandinavisk vård och omsorg idag. Krav som för många kommuner, landsting och privata aktörer är svåra att leva upp till då bristen på utbildad och legitimerad personal är påtaglig.  Vissa geografiska områden har det lättare medan det i tex glesbygden kan vara svårare att få tag på kvalificerad personal när behov uppstår. Genom att låta Centric Care hjälpa till med bemanningen får du rätt person på rätt plats så länge det behövs. Under korta eller långa perioder.

När du anlitar oss för leverans av sjuksköterskor och läkare kan vi tillsammans minska vårdköerna och övertid för ordinarie personal. För att hela vårdkedjan skall fungera kan vi även erbjuda leverans av medicinska sekreterare.

Centric Care erbjuder psykologbemanning som ett tillfälligt eller långsiktigt alternativ utifrån er verksamhets specifika behov.

Hör av dig och berätta vad du behöver.