Vanlige spørsmål

Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om Centric Care og hvordan det er å jobbe som eller leie vikar hos oss

Hvorfor skal du jobbe for et autorisert bemanningsbyrå?

Centric Care er et autorisert bemanningsbyrå som er medlem av bransjeforeningen NHO Service og er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Autorisasjonen er en garanti for at selskapet følger norske lover og regler, og at du som arbeidstaker får de rettigheter du har krav på ifølge norsk lov.

Må jeg ha norsk autorisasjon?

Du må ha norsk autorisasjon når du arbeider i Norge. Du må selv sørge for at autorisasjonen er klar innen oppdragets start. Det tar normalt 2 måneder å få autorisasjon fra det tidspunkt du har sendt søknad og betalt avgiften. For mer informasjon se Helsedirektoratet .

Må jeg ha norsk skattekort?

Ja, alle som jobber i Norge må betale skatt. Dermed må du ha norsk skattekort når du jobber for Centric Care i Norge. Har du et norsk personnummer eller et aktivt D-nummer fra før kan du søke per post eller elektronisk (med Bank ID). Har du ikke aktivt D-nummer må du møte opp personlig på skattekontoret. Ved alle besøk ved skatteetaten må man nå bestille time. Det kan du gjøre her på skatteetatens hjemmeside. Vær klar over at det kan være lang ventetid, så bestill time i god tid før avreise til Norge!
Les mer Les mindre

Trenger jeg A1 skjema?

Alle som har bosted og arbeid i sitt hjemland og tar arbeid i Norge skal som hovedregel tilhøre hjemlandets trygdeordning. Har du derimot ikke arbeid i ditt hjemland så skal du tilhøre norsk folketrygd.

Må jeg ha politiattest for å jobbe i Norge?

Ja. Politiattest kreves av alle oppdragsgiver i Norge når det gjelder helse fra januar 2017.

Hvilke forsikringer har Centric Care?

Yrkesskadeforsikring dekkes av Centric Care. Denne forsikringen dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng. Vi anbefaler deg å tegne en helårs reiseforsikring.

Hvilken pensjon har Centric Care?

Centric Care har OTP (obligatorisk tjenestepensjon).

Dekker Centric Care reisen?

Centric Care dekker hovedreisen. Dette avtales med din kontaktperson. Alle lokale reiser dekkes av vikaren i sin helhet. Centric Care dekker ikke vikarens kostnader ved forsinkelse, kansellering eller ved avbrutt avtalt oppdrag. Reiserefusjon utbetales sammen med lønnen.

Dekker Centric Care bolig?

Centric Care har gratis bolig til vikarene. Boligene har god standard. De er fullt møblert med hvitevarer, og har som oftest TV og internett. Det er alltid en fordel å ha med eget mobilt bredbånd. Ta med eget sengetøy og håndkle. Husdyr og røyking er ikke tillatt. Du skal alltid forlate boligen i den stand du selv ønsker å finne den, altså ryddig og rengjort. Ved manglende rengjøring uten forhåndsavtale belastes vikaren NOK 1.500. Vikaren belastes også for eventuelt tap av nøkler og skade på bolig eller inventar. Vi dekker ikke bolig til familiemedlemmer eller venner, men kan noen ganger være behjelpelige med å skaffe dette for vikarens egen regning.
Les mer Les mindre

Hva gjør jeg med selvangivelsen?

Alle som har arbeidet i Norge, vil i første del av april få ferdig utfylt selvangivelse tilsendt elektronisk. Selvangivelsen skal signeres og returneres innen utgangen av april.

Får jeg feriepenger?

Ja. Feriepenger (12 %) utbetales i juni.

Trenger jeg norsk bankkonto?

Centric Care har dessverre ikke anledning til å utbetale lønn med kontanter eller sjekk. Dersom utenlandsk konto ønskes benyttet, vil det evt. påbeløpe et bankgebyr. I dette tilfellet må du oppgi IBAN-nummer og SWIFT-kode. (Gebyr er 65.- NOK).

Når er det lønnsutbetaling?

To ganger i måneden. Annenhver fredag.

Hva kan jeg forvente å få i lønn?

I Centric Care lønnes du etter gjeldende tariffavtale i henhold til vikarbyrådirektivet. Centric Care skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som arbeidstaker hadde fått som ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, gjeldende:
  • Arbeidstidens lengde og plassering
  • Overtidsarbeid
  • Varighet og plassering av pauser og hvileperioder
  • Nattarbeid
  • Feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager
  • Lønn og utgiftsdekning
For mer opplysninger om lønn og lønnsmodell ta kontakt med oss på tlf +47 23 10 00 60  eller info.care.no@centric.eu
Les mer Les mindre

Hvordan får jeg oppdrag gjennom Centric Care?

Det er viktig å registrere din tilgjengelighet under «Min side». Vi tar kontakt med deg når vi finner et oppdrag som passer din kompetanse og ditt ønske. I tillegg holdes du informert via ledige stillinger på hjemmesiden. Ta kontakt med oss når du finner et oppdrag av interesse.

Hvem er min arbeidsgiver når jeg er på jobb?

Centric Care er din arbeidsgiver. Alle spørsmål retter du til din kontaktperson hos oss.

Får jeg opplæring på nytt arbeidssted?

Dette avtales med din kontaktperson i hvert enkelt tilfelle. Opplæringsprogram kan eventuelt fastsettes av kunden og inneholde: Gjennomgang av interne rutiner, sikkerhetsrutiner, brannrutiner, medisinrutiner, pasientinfo, vakttelefon, ansvarsvakt.

Hva gjør jeg med arbeidstøy?

Du benytter oppdragsgivers arbeidstøy hvis ikke annet er avtalt. Smykker skal ikke benyttes når man arbeider som vikar. Sko må du selv stå for. Hvis du jobber i hjemmetjenesten er det mest vanlig å bruke private klær.

Når skal jeg møte opp første arbeidsdag?

Første arbeidsdag møter du 15 minutter før vaktstart, og spør etter oppgitt kontaktperson. Det er viktig at du setter deg inn i kundens interne rutiner, feks rapportering, medisiner, sikkerhet, brannvern, datasystem (be om innlogg), vakttelefon, ansvarsvakt, HMS-rutiner etc.

Må jeg bruke ID kort?

Ja. Dette for å vise hvem du er, og hvem du jobber for.

Hvor leverer jeg timeliste?

Timelister føres ved å logge inn på «Min side».

Kan jeg ta ekstravakter?

Du må alltid avtale ekstravakter med din kontaktperson i Centric Care. Vi følger arbeidsmiljølovens krav til overtid og hviletid.