Vanlige spørsmål

Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om Centric Care og hvordan det er å jobbe som eller leie vikar hos oss

Hva kan jeg forvente å få i lønn?

I Centric Care lønnes du etter gjeldende tariffavtale i henhold til vikarbyrådirektivet.
Centric Care skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som arbeidstaker hadde fått som ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, gjeldende:

  • Arbeidstidens lengde og plassering
  • Overtidsarbeid
  • Varighet og plassering av pauser og hvileperioder
  • Nattarbeid
  • Feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager
  • Lønn og utgiftsdekning

For mer opplysninger om lønn og lønnsmodell ta kontakt med oss på tlf +47 23 10 00 60  eller info.care.no@centric.eu