Vår kompetanse

Vi tilbyr personell innenfor alle spesialiteter, for eksempel sykepleiere, spesialsykepleiere,helsefagarbeidere, leger, legestudenter og vernepleiere.