Leie en sykepleier

Centric Care har sykepleiere med solid medisinsk kompetanse året rundt. Bruk oss til bemanning.

Spesialister på sykepleierbemanning

Som et av Skandinavias ledende bemanningsselskaper innen helsevesenet har Centric Care en enorm vikardatabase med erfarne sykepleiervikarer som er klare til å bistå din virksomhet. Vi leier ut sykepleiere til sykehus, hjemmetjeneste, sykehjem og spesialomsorg i Norge og Sverige.
Som kunde hos oss får du en egen kontaktperson som jobber dedikert med ditt behov. Gjennom høy intern kompetanse og god rekrutteringsprosess vil vi bidra til god pasientomsorg.
Vi garanterer deg vikarer med høy medisinsk kompetanse, som er engasjerte og har flere års erfaring.

Oppfølging av vikarer i oppdrag

Når du leier vikarer hos oss sørger vi for å holde kontakt med både deg og vikaren, særlig under oppdragets start, for å forvisse oss om at alt fungerer som det skal. Videre oppfølging skjer med regelmessige telefoner og besøk på arbeidsplassen. Kontakt oss når du behøver en sykepleier. Vi har en vikar når du trenger det!