Heldøgnsbemanning

Norske kommuner får stadig større ansvar for enkeltpasienter som krever ekstra ressurser. Vår erfaring er at dette sliter på kommunens ansatte, gir økt sykefravær og skaper store turnusutfordringer. Centric Care har kompetanse og erfaring til å ta over ansvaret for hele bemanningen og turnusplanleggingen. Sammen med dere gjør vi hverdagen enklere og bedre for deres ansatte og pasientene.

Har du brukere med behov for ekstra ressurser?

Centric Care har lang erfaring med heldøgnsbemanning. Vi tar hele personal- og bemanningsansvaret, og du får en egen kontaktperson som kjenner din virksomhet og ditt behov.

Dine utfordringer - våre løsninger!

Nedenfor er eksempler på oppdrag der vi bistår kommuner med særlig krevende brukere.

2 til 1 bemanning

En kommune på Sørlandet opplevde utfordringer med en psykisk syk bruker med utagerende adferd. Kommunen trengte tid til å bygge opp egen stab for å tilby bruker de tjenestene vedkommende behøvde. Centric Care gikk inn i oppdraget og tok ansvar for å dekke en turnus med 2 personer på vakt hele døgnet syv dager i uka. Vi hadde all turnusplanlegging og ansvaret for den totale bemanningen 24/7.

Kommunen fikk tid til å fokusere på de faglige utfordringene og finne personell de kunne ansette for å drifte oppdraget selv. I løpet av 1 år ble bruker mer stabil og kommunen fikk kapasitet til å drifte prosjektet selv.

Psykisk syk dame – 1 til 1 bemanning

Et omsorgssenter i Norge oppdaget etter flere år med høyt sykefravær og mange ansatte som uventet sa opp sin stilling at det var en bruker som var hovedårsaken til misnøyen internt.

Som et tiltak tok de kontakt med Centric Care og ba oss sette inn pleiepersonell som skulle ta over ansvaret for denne brukeren hele døgnet, og derved skjerme egne ansatte.

Omsorgssenteret har fått lavere sykefravær og lavere gjennomtrekk blant de ansatte som følge av dette.

Sykt barn hjemme hos familie

Centric Care har bistått flere kommuner med barneoppdrag hjemme hos familie, og har flere ansatte som er spesialister på barneoppdrag. Ved å bruke Centric Care vil de ansvarlige i kommunen være sikre på at familien og barnet er i god hender og kan fokusere på de mange andre ansvarsområdene de har.

Barneoppdrag er ofte av en kortvarig art og det er vanskelig å få tak i rett personell som takker ja til oppdrag med uforutsigbare varighet. Centric Care har kandidater som ønsker en fleksibel arbeidshverdag og som søker seg til akkurat denne type oppdrag.

ALS pasient

Centric Care har jobbet lenge med ALS pasienter og har opparbeidet kunnskap om hvordan man best løser slike oppdrag. Hvordan rekruttere de riktige kandidatene som passer til denne type arbeid. Hvordan skape en arbeidsgruppe som fungerer over tid som skaper trygghet og stabilitet for bruker.

Avdelingssykepleierne vi har snakket med som har jobbet med lignende 1:1 oppdrag har fortalt oss at denne type prosjekter tar mye tid vekk fra alle de andre ansvarsområdene de har. Ved å benytte Centric Care vil man kanskje bruke noe mer penger på akkurat dette prosjektet, men spare penger totalt sett fordi ansatte og ledere i kommunen kan senke skuldrene og fokusere på alle de andre brukerne i kommunen.