Kandidatpool

Centric Care har en jevn tilgang på dyktige, engasjerte sykepleiere, spesialsykepleiere og annet helsepersonell – hele året. Våre oppdragsgivere verdsetter tilgjengeligheten og engasjementet vi viser i hvert enkelt oppdrag. Vi kan tilby en bemanningsløsning skreddersydd for dine behov.

Tilgengelig helsepersonell når du trenger

Flere av våre samarbeidspartnere rundt om i landet har fortalt at helger og vakter på ugunstige tidspunkter skaper de største turnusproblemene. Sykefraværet er stabilt over tid, men når i uka det inntreffer varierer fra uke til uke.

For å løse dine utfordringer med bemanning av enkeltvakter og andre korte oppdrag, kan vi sammen med dere sette sammen en kandidatpool. Enten for en stor institusjon, for en gruppe institusjoner, for en kommune eller for samarbeidende kommuner.

Denne tjenesten tilpasser vi dere og vi kommer gjerne på besøk for å diskutere mulighetene her.