Om Centric Care

Centric Care har bemannet kommunale sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og private virksomheter siden 2000. Vi er spesialisert på heldøgnsbemanning og tradisjonell bemanning av sykepleiere, spesialsykepleiere, leger og øvrig helsepersonell

Profesjonell bemanning siden år 2000

Centric Care AS driver, sammen med vårt søsterselskap Centric Care AB, med bemanning og rekruttering innen helsevesenet i Norge og Sverige. Centric Care eies av nederlandske Centric BV, som også har virksomheter i Belgia, Tyskland, Sveits og Romania.

Centric er en av Europas største privateide tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i Skandinavia og Nord-Europa.

Centric Care er et av Skandinavias ledende bemanningsselskap med kontor i Oslo, Göteborg, Stockholm og Malmö.

Centric Care er medlem av bransjeforeningen NHO Service, er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og godkjent Revidert Arbeidsgiver.

En av landets beste arbeidsplasser

Centric er sertifisert av Great Place To Work (GPTW). Sertifiseringen er et bevis på at våre medarbeidere trives og opplever organisasjonen som en god arbeidsplass. Vi ser at systematisk arbeid med bedriftskultur og medarbeiderengasjement fungerer.