connect.engage.succed

På Centric sätter vi alltid människan först. De tar hand om de personliga relationer som är nödvändiga för ett gott samarbete.

Per Christian Johansen Adm dir / VD Centric Care Nordic

The Power of Peoplecentricity

På Centric sätter vi alltid människan först. De tar hand om de personliga relationer som är nödvändiga för ett gott samarbete. Genom att sammanföra personal, partners och kunder, ger Centric dem utrymme att utbyta och dela sina talanger, kunskaper och idéer. Detta samarbete leder till effektiva lösningar som stödjer våra kunders mål. Vårt mål är att underlätta för våra kunder på ett optimalt sätt, så att de kan tjäna sina egna kunder: medborgare, konsumenter, patienter, användare. Först när våra kunder har uppfyllt sina mål, har vi lyckats. Deras framgång är vår framgång.

Tillsammans bildar våra 5000 anställda ett stort bolag som är både lättillgängligt och effektivt. Centric ger människor utrymme att ta ansvar. Vi gillar att utmana människor, så att de kontinuerligt kan utveckla sig själva och alltid göra sitt bästa. De utgör skillnaden. För våra kunder resulterar detta i innovativa lösningar av de utmaningar som de står inför – nu och i framtiden .

Våra medarbetare är människor med karaktär, inte rädda för att gå vid sidan av de redan upptrampade vägarna för att hitta de mest pragmatiska lösningarna. Människor som är involverade i sina jobb och engagerade i sina kunder. De gör vad de lovat och tar ansvar för sina handlingar, med glädje och entusiasm.