Våra 7 kärnvärden

Centric tror på ett antal kärnvärden. Dessa värden är nära kopplade till vår specifika företagskultur.

Per Christian Johansen Adm dir / VD Centric Care Nordic
  • We believe in People På Centric tror vi på människor. Våra medarbetare gör oss till de vi är. De gör att vårt varumärke skiljer sig från andras. De är vår viktigaste resurs och vår framtid. Vi är samarbetsvilliga och vi har starka personliga relationer till alla våra anställda, samarbetspartners och kunder.
  • We believe in Fulfilment Vi uppnår mest när vi alla är motiverade, engagerade och har ett arbete som är tillrättalagt för framgång. När varje enskild medarbetare når sina mål bidrar det till att våra kunder når sina mål och på så sätt infrias Centric´s ambitioner.
  • We believe in Solidity Våra kunder förväntar sig att vi är en pålitlig partner som kan erbjuda stabila, strukturella lösningar som försäkrar dem kontinuitet. För att åstadkomma detta måste vi ha tillräckligt med kritiska resurser för att vara konkurrenskraftiga.
  • We believe in Being real Vi är alltid sanna mot oss själva och vår identitet. Vi gör ofta saker annorlunda. Vi gillar att utforska och går våra egna vägar utan att tveka.
  • We believe in Challenges Människor uppnår mer när de blir utmanade. Centric söker utmaningar för att alltid vara fokuserade.
  • We believe in Progress För att vara ledande på marknaden och i alla länder måste vi fortsätta att utveckla oss. Genom att vara professionella och alltid arbeta med att förbättra oss, kommer vi att förbli en konkurrenskraftig familj av företag.
  • We believe in Pragmatism Vi erbjuder våra kunder realistiska metoder och lösningar. Vi får saker gjorda och letar alltid efter det mest effektiva sättet att säkra en leverans.