Nationella avtalet för vårdbemanning är på gång!

Nationella avtalet för vårdbemanning är på gång!

Nu är det nationella avtalet för vårdbemanning på gång! Du har nog inte missat att Sveriges samtliga 21 regioner nu ingått ett gemensamt nationellt avtal för att hyra in sjuksköterskor och läkare. Vi på Centric Care är glada över att vara leverantör och förbereder oss nu för fullt inför att de olika regionerna går över på det nya avtalet. Lika viktigt tycker vi det är att du som sjuksköterska eller läkare inom bemanning känner dig förberedd på vad nya avtalet innebär för dig.

När börjar avtalet att gälla?

Avtalet kommer att börja gälla vid olika tidpunkter under året för de olika regionerna i samband med att deras befintliga avtal löper ut. Först ut är Region Jönköping som gick över till nya avtalet 1 januari, därefter är det Region Uppsalas tur i februari. Många av de övriga regionerna går över i mars-april. Under hösten förväntas alla regioner ha gått över på det nya avtalet.

Varför ett nationellt avtal?

Syftet med avtalet är bland annat att standardisera processen med att hyra in vårdpersonal. Det innebär samma villkor och prissättning till skillnad från idag då varje region har sina egna avtalsvillkor. Till exempel är priserna uppdelade i tre olika zoner.  Ersättningen kan variera inom en och samma region beroende på om uppdraget är i en större stad, mindre stad, eller landsbygd. Det kan innebära olika ersättningar beroende på vilken zon du jobbar i. Det kan alltså finnas möjlighet till högre ersättning i mindre orter eftersom priset där är högre än i en storstad.

Krav på tjänstepension

Det blir nu obligatoriskt för bemanningsföretagen som ingår i avtalet att betala tjänstepension till sina anställda. Det tycker vi är både viktigt och självklart och något som vi redan har på plats för alla våra anställda. Kravet är en pensionsavsättning på 4,5 procent för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Fördelar med avtalet

Det är ett omdiskuterat avtal men det finns mycket som är positivt och som ger dig fördelar i din fortsatta karriär inom bemanningsbranschen. Zonindelningen bidrar till lika förutsättningar regionerna emellan i möjligheterna att få hjälp med sitt bemanningsbehov. Kravet på tjänstepension skapar en viktig grund för dig som är bemanningspersonal. Det ska kännas tryggt att vara anställd på ett bemanningsföretag. En annan fördel är att bemanningsföretagen nu måste ha ett skriftligt samtycke från sin personal att hen vill bli presenterad på ett uppdrag. Det borgar för ett seriöst arbetssätt i branschen. Nu kan du inte bli presenterad till uppdrag utan din vetskap eller bli presenterad av flera bemanningsföretag samtidigt.

Vill du veta mer?

Det är en spännande resa bemanningsbranschen har framför sig. Vi på Centric Care vill självklart ha dig med på resan! Vill du veta mer om hur det kommer fungera med det nya avtalet? Oavsett om bemanning är nytt för dig eller inte så ser vi fram emot att få berätta mer hur det kommer fungera och påverka just dig.

Tveka inte att höra av dig till oss på info.care.se@centric.eu eller 010-219 05 00, eller gör en spontansökan här: centriccare